Ako postupovať pri tvorbe krátkeho videa? Prečítajte si túto príručku.

Dramaturgia krátkeho audiovizuálneho diela

€ 5,00Price