februárová BAŠTA

Takto nejak sme sa vysporiadali s upútavkou na februárový program v kultúrno komunitnom centre BAŠTA. Verím, že sa pobavíte pri pozeraní minimálne tak, ako sme sa my pobavili pri nakrúcaní! A nezabudnite, okrem skvelého programu, máme i skvelú kávu!


14 views0 comments

Recent Posts

See All