top of page

májová BAŠTA


Hovorí sa, že májová bryndza je najlepšia. Ja môžem zodpovedne prehlásiť, že program v BAŠTE je dobrý každý mesiac, každý rok a určite aj každý deň. Toť sme si povedali, že urobíme prvú kocku. A tak sme so šéfikom nahrali kockaté video. Mali sme iný úmysel, ale počasie nám neprialo. Ale to vôbec nevadí. I z tohoto sa dozviete, čo vás najbližší mesiac čaká! Nebudem viac hovoriť, pozerajte. A určite nás navštívte!

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page