top of page

november v BAŠTE


Taksme si so šéfikom povedali, že už dlhšie sme sa umelecky nevyjadrili k programu v našej i vašej BAŠTE. No tak tu to máte:

Užívajte november a nezabudnite - dobrý program, výborná káva a príjemné posedenie. To všetko ponáka BAŠTA!

PS: drevo ste už nachystali? Bo zima bude riadna! Ale nie v BAŠTE, tam už kúrime :)

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page