top of page

Bašta - OTVÁRAČKA


Milí naši priaznivci ale i všetci naši milí neprajníci. Pozývame vás všetkých 30. apríla na otvorenie sezóny v našej i vašej Bašte. Kto príde, neoľutuje. Deti sa môžu tešiť na divadielko, prešovské BABADLO nám všetkým zahrá hru "Ako psíček a mačička." Po nej si dáme slovenské súčasné animované filmy a večer uzavrieme koncertom kapely z neďalekej krajskej dediny. Prešovský CHIKI LIKI TUA k nám zavítajú a potešia všetkých dobrou muzikou. Nuž a tu je i videjko naše tradičné. A keďže všetci čo môžu, makajú na tom, aby sme všetko stihli, tak videjko je grafické. Začala nám sezóna, čiže vás budeme bombardovať i takýmto video obsahom opäť pravidelnejšie. Príďte pozrieť nielen vynovenú Baštu, ale i dobrý program!

PS: A kto by sa do toho 30.apríla doma po večeroch nudil, pokojne môže prísť a priložiť ruku k dielu. Každú zdravú ruku, čo chce pomôcť uvítame :)

16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page