top of page
  • Writer's picturePeter Kovacik

jarmočné Baštovanie


Trochu výnimočne sme sa rozhodli, že v auguste vyrobíme programové upútavky dve. A to hlavne pre to, že nás čaká jarmok a jarmočné Baštovanie. Tak kto má chuť nielen na kolotoče, ale aj na kúsok kultúry, tomu ponúkame program na najbližší víkend. Nejaké tie diskusie, nejaké filmy, nejaké workshopy a k tomu príjemní ľudia a osvedčené prostredie. Prídte k nám do Bašty. Neoľutujete! To garantujem !

Capkovia z gazdovstva Andrejova sa tiež prídu napásť kultúry :)

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page